14 07 2018 08:01:51
zarcanmalinois:
jour mon ALAIN bizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz a SYLVIA
13 07 2018 06:51:12
alain:
soir mon Bruno Bizzzzzzzzzz a Patricia